Trenlerin işletilebilmesi için gerekli olan enerjinin trafo merkezlerinden değişik taşıma düzenekleri ile taşındığı havai hat sistemlerinin talebe uygun şekilde imalat ve montajı
Tren ve tramvayların her türlü iklim ve çevre şartlarında, demir yolunun çeşitli geometrik şekillerinde, seçilmiş azami hızda kesintisiz, lokomotiflerin akım alıcı pantografında ve kontak telinde aşınmayı en aza indiren, can ve mal emniyetine zarar vermeden elektrikli vasıtalara elektrik enerjisi sağlayan elektrikli cer hava hatlarıdır.

Kataner Direk Sistemlerinin Avantajları

Katener sistemin avantajlarından en önemlisi emniyetli olmasıdır. Sistem yapısı gereği trenlerin üstüne kurulduğu için elektrik enerjisi de katener direkleri yardımıyla yerden yükseltilerek trenin üzerine verilir, bu yöntemle elektriğin neden olabileceği hayati kazaların riski minimuma indirilmiş olur.

Tranway ve tren hatlarında galvanizli çelik direkler kullanılmaktadır. Böylelikle hatlar hem çok daha hızlı imal edilmekte hemde çok daha düşük maliyetle imalatı yapılabilmektedir.

Kataner Direk Sistemleri